Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


O nas

Specjalizujemy się w konsultacjach i doradztwie w wielu dziedzinach. Świadczymy kompleksowe usługi dla wielu przedsiębiorstw. Cechuje nas bogate doświadczenie, pracowitość, rzetelność, determinacja oraz indywidualne podejście do klienta. Stale poszerzamy swoją wiedzę, a nowe zagadnienia do realizacji, nie są dla nas problemem, a kolejnym wyzwaniem, które realizujemy z powodzeniem.


Misja firmy SafetyAdvisor to:

Zbudować świadomość oraz kulturę w zakresie bezpieczeństwa przy realizacji przewozów towarów niebezpiecznych i magazynowania chemikaliów.

Zapewnić najwyższą jakość usług dzięki kompletnej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w branży chemicznej.

Stworzenie nowego oblicza doradcy DGSA postrzeganego jako niezbędnego i pożytecznego partnera dbającego o bezpieczeństwo swoich klientów.


Wizja:

Stworzyć nowy wzorzec doradcy ADR/RID/ADN/IMDG Code/IATA DGR będącego ostoją, przyjacielem oraz chemiczną skarbnicą wiedzy, który zapewnia klientom bezpieczeństwo pracy, transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych.

Zapisz się na szkolenie!

Nasza oferta

Doradztwo, konsultacje, audyty
- doradztwo i konsultacje z zakresu ADR, RID, ADN, IMDG Code, IATA DGR, IATA LAR zgodnie z wymaganiami przepisów międzynarodowych i krajowych
- doradztwo i konsultacje z zakresu magazynowania chemikaliów i ratownictwa chemicznego
- doradztwo, konsultacje i usługi z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
- doradztwo, konsultacje i usługi z zakresu czasu pracy kierowców, mocowania ładunków, obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (UNO)
- Audyt 0, inne audyty – ocena przedsiębiorstwa pod względem wymagań przepisów ADR, RID, ADN, IMDG Code, IATA DGR, BHP, ochrony przeciwpożarowej i zasad magazynowania

Dokumenty
Sporządzanie dokumentów związanych z problematyką:
- przewozu towarów niebezpiecznych- sprawozdania roczne, plany ochrony, raporty powypadkowe, raporty z audytów, inne dokumenty
- BHP, ochrony przeciwpożarowej, magazynowania chemikaliów - ocena ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, raporty z audytów, inne dokumenty
- gospodarka odpadami i chemia- sprawozdania, karty charakterystyki, inne dokumenty

Kursy i szkolenia
- kursy ADR dla kierowców (podstawowy, specjalistyczny- cysterny, specjalistyczny- kl. 1, specjalistyczny – kl. 7)
- kursy ADR dla kandydatów na doradców i doradców
- kursy RID dla kandydatów na doradców i doradców
- kursy dla kandydatów na ekspertów ADN
- kursy i szkolenia IATA DGR i IATA LAR
- szkolenia stanowiskowe ADR, RID, ADN, IMDG Code, IATA DGR dla pracowników firm zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych
- szkolenia BHP i z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- inne szkolenia z zakresu problematyki magazynowania chemikaliów, ratownictwa chemicznego, czasu pracy kierowców

Dystrybucja opakowań do towarów niebezpiecznych

Forum

ZAPRASZAMY DO CZYNNEJ DYSKUSJI

na forum poświęconym tematom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, chemią i ratownictwem chemicznym.