Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

Według przepisów każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

W Umowie ADR wskazano, że głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

 

Kurs i egzamin

Uczestnicy kursu otrzymują podręczniki i materiały szkoleniowe. Kurs obejmuje 44 godziny lekcyjne. Cześć ogólna- 24 godziny lekcyjne, część specjalistyczna- 16 godzin lekcyjnych, konsultacje- 4 godziny lekcyjne. Ukończenie kursu potwierdzone jest zaświadczeniem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, wymaganych dokumentów i przesłanie ich na adres Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla grup zorganizowanych w określonym miejscu i czasie (kursy wyjazdowe) oraz negocjacji ceny w przypadku zgłoszenia większej grupy osób z danej firmy.

 

Koszt kursu dla kandydatów na doradców ADR

Cena kursu uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób. Przy zgłoszeniach uczestników z danego przedsiębiorstwa istnieje możliwość negocjacji ceny.