Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Kurs dla kandydatów na ekspertów ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu śródlądowymi drogami wodnymi (ADN)

Kurs dla kandydatów na ekspertów ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu śródlądowymi drogami wodnymi (ADN)

Według przepisów, jeżeli przewożone są towary niebezpieczne, to na pokładzie statku powinien być obecny ekspert ADN- ekspert ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu śródlądowymi drogami wodnymi.


Kurs i egzamin

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe. Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych. Kurs upoważnia do pracy przy przewozach ładunków suchych statkami oraz materiałów, dla których zalecany jest zbiornikowiec typu N. Ukończenie kursu potwierdzone jest zaświadczeniem.

Uprawnienia uzyskuje się po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej.

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla grup zorganizowanych w określonym miejscu i czasie (kursy wyjazdowe) oraz negocjacji ceny w przypadku zgłoszenia większej grupy osób z danej firmy.

 

Koszt kursu dla kandydatów na ekspertów ADN

Cena kursu uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób.

Cena kursu obejmuje:

  • udział w kursie,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • materiały szkoleniowe,
  • przerwy kawowe,
  • noclegi wraz ze śniadaniami (opcja z noclegiem).

 

Ilość osób Cena bez noclegu Cena z noclegiem
1- 2 os. 1500 zł/os. 2000 zł/os.
3 - 5 os. 1400 zł/os. 1900 zł/os.
6 - 10 os. 1300 zł/os. 1800 zł/os.