Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)

Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)

Ukończenie kursu specjalistycznego dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe), kończącego się pozytywnie zdanym egzaminem, pozwala na uzyskanie rozszerzonych i ukierunkowanych kwalifikacji zawodowych. Posiadane uprawnienia niewątpliwie mogą stać się ,,kartą przetargową” w znalezieniu stabilnego zatrudnienia z satysfakcjonującymi warunkami finansowymi w ściśle określonej branży.

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu zintegrowanego obejmującego kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas i kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1. Wszystkie formy kursów prowadzone są zarówno w wariancie początkowym, jak i doskonalącym.


Kurs i egzamin

Uczestnicy kursu otrzymują podręczniki i materiały szkoleniowe. Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych oraz kończy się egzaminem (test). Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego, prowadzonego przy udziale przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Egzamin składa się z 15 pytań. Zdany egzamin to minimum 10 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu to 30 min.

Kurs przedłużający posiadane uprawnienia trwa 5 godzin lekcyjnych.

 

Uprawnienia

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowe uprawnienia do przewozu materiałów wybuchowych w sztukach przesyłki.

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla grup zorganizowanych w określonym miejscu i czasie (kursy wyjazdowe) oraz negocjacji ceny.

 

Koszt kursu początkowego i doskonalącego

Cena kursu uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób.