Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Ukończenie kursu specjalistycznego dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, kończącego się pozytywnie zdanym egzaminem, pozwala na uzyskanie rozszerzonych, cennych kwalifikacji zawodowych. Posiadane uprawnienia niewątpliwie mogą stać się ,,kartą przetargową” w znalezieniu stabilnego zatrudnienia z satysfakcjonującymi warunkami finansowymi.

Kurs prowadzony jest zarówno jako kurs początkowy, jak i doskonalący. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu zintegrowanego- kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas + kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.


Kurs i egzamin

Uczestnicy kursu otrzymują podręczniki i materiały szkoleniowe. Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych + 1 godzina na każde 5 osób oraz kończy się egzaminem (test). Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego, prowadzonego przy udziale przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Egzamin składa się z 18 pytań. Zdany egzamin to minimum 12 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu to 40 min.

Kurs przedłużający posiadane uprawnienia trwa 8 godzin lekcyjnych + 1 godzina na każde 5 osób.

 

Uprawnienia

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych o pojemności powyżej 1000 l, w cysternach odejmowalnych o pojemności powyżej 1000 l, w pojazdach- bateriach o pojemności całkowitej powyżej 1000 l, w kontenerach- cysternach o pojemności jednostkowej powyżej 3000 l, w cysternach przenośnych o pojemności jednostkowej powyżej 3000 l, w wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej powyżej 3000 l.

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla grup zorganizowanych w określonym miejscu i czasie (kursy wyjazdowe) oraz negocjacji ceny.

 

Koszt kursu początkowego i doskonalącego

Cena kursu uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób.