Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR)

Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie stanowiskowe jest zgodne z 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR. Według Umowy ADR pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

 

Szkolenie ogólne i stanowiskowe kierowane jest do:

  • kierowców innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR
  • kierowców zakładowych wózków transportowych
  • pracowników magazynu
  • kierowników magazynu
  • spedytorów
  • innych pracowników

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka (TDR) kierowane jest do:

  • kierowców wykonujących przewozy towarów dużego ryzyka (TDR)
  • pracownicy stacji paliw przyjmujący transporty towarów dużego ryzyka (TDR)
  • spedytorzy
  • inni pracownicy związani z czynnościami około transportowymi dotyczącymi towarów dużego ryzyka (TDR)

 

Częstotliwość szkoleń

Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym, uwzględniającym zmiany w przepisach.

 

Dokumentacja

Dokumentem poświadczającym odbycie szkolenia jest Zaświadczenie, które powinno być przechowywane przez pracodawcę i udostępniane pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokumenty powinny być weryfikowane przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

 

Koszt szkolenia

Cena szkolenia uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób. Koszt szkolenia stanowiskowego dla pracowników danego przedsiębiorstwa ustalany jest w sposób indywidualny.

 

Informacje dodatkowe

Szkolenia mogą zostać przeprowadzone na terenie danego przedsiębiorstwa.