Doradztwo, konsultacje, audyty



Dokumenty



Kursy i szkolenia



Opakowania dla towarów niebezpiecznych


Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych (RID)

Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych (RID)

Szkolenie stanowiskowe przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem kolejowym towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie stanowiskowe spełnia wymagania 1.3 Regulaminu RID. Według Regulaminu RID pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

 

Szkolenie ogólne

Pracownicy lub potencjalni pracownicy zostaną zaznajomieni z ogólnymi wymaganiami zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

 

Szkolenie stanowiskowe

Szkolenie prowadzone w formie szkolenia podstawowego i specjalistycznego.

Szkolenie podstawowe skierowane jest do wszystkich pracowników. Szkolenie obejmuje zakres znaczenia nalepek ostrzegawczych, oznakowań koloru pomarańczowego i procedurę powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidłowościach.

Szkolenie specjalistyczne skierowane jest do pracowników wykonawczych i bezpośrednio związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

 

Grupa zawodowa Opis grupy zawodowej Personel
1 pracownicy wykonawczy bezpośrednio biorący udział w przewozach towarów niebezpiecznych kierujący pojazdem trakcyjnym, pracownicy drużyn manewrowych lub pracownicy o podobnej funkcji
2 pracownicy odpowiedzialni za kontrolę techniczną wagonów używanych do przewozu towarów niebezpiecznych rewidenci wagonów lub pracownicy
o podobnej funkcji
3 pracownicy służby ruchu i prowadzący rozrząd, pracownicy kierownictwa zarządcy infrastruktury dyspozytorzy, dyżurni ruchu,
nastawniczowie, zwrotniczowie lub
pracownicy o podobnej funkcji

 

Koszt szkolenia

Cena szkolenia uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób. Szkolenie może zostać przeprowadzone na terenie danego przedsiębiorstwa. Koszt szkolenia stanowiskowego dla pracowników danego przedsiębiorstwa ustalany jest w sposób indywidualny.

 

Informacje dodatkowe

Szkolenia mogą zostać przeprowadzone na terenie danego przedsiębiorstwa.