Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)

Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie stanowiskowe jest zgodne z 1.3 Umowy ADN. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

 

Szkolenie ogólne i stanowiskowe kierowane jest do:

  • wszystkich pracowników zaangażowanych w przewóz śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych i czynności z nim związane

 

Częstotliwość szkoleń

Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym, uwzględniającym zmiany w przepisach.

 

Dokumentacja

Dokumentem poświadczającym odbycie szkolenia jest Zaświadczenie/Certyfikat.