Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Szkolenie dla kierowców przewożących towary niebezpieczne na wyłączeniach

Informacje ogólne

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców przewożących towary niebezpieczne na wyłączeniach lub osób chcących podjąć pracę na tym stanowisku. Program szkoleniowy obejmuje wyłączenia zarówno częściowe, jak i całkowite. Przebyte szkolenie zostaje udokumentowane Zaświadczeniem. Szkolenie trwa 8 h.

Podstawa prawna

Szkolenie zgodne z art. 14 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, działu 1.3 i rozdziału 8.2.3 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).


Harmonogram szkolenia

 

L.p.
Temat
Ilość godzin
1. Regulacje prawne dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 0,5
2. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa. 1
3. Rozpoznawanie i charakterystyka zagrożeń. 1
4. Podejmowanie działania w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa. 0,5
5. Wyłączenia całkowite. 1,5
6. Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej. 1,5
7. Wyłączenia wynikające z przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych. 1
8. Wyłączenia wynikające z przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych. 1

 

 

Informacje dodatkowe

Szkolenia mogą zostać przeprowadzone na terenie danego przedsiębiorstwa.