Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Szkolenia BHP

Podstawowe informacje

Każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rodzaje szkoleń

Szkolenia prowadzone są jako szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzana w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy- instruktaż stanowiskowy

Szkolenie okresowe organizowane jest w celu aktualizacji i ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz ewentualne zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tymże zakresie.

  

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w dowolnym miejscu i czasie, jak również na terenie danego przedsiębiorstwa. Koszt szkolenia dla pracowników danego przedsiębiorstwa ustalany jest w sposób indywidualny.