Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Podstawa prawna

Według Art. 4., Ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej pracodawca zobowiązany jest zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje- specjalista lub inspektor ochrony przeciwpożarowej.

 

Rodzaje szkoleń

Szkolenie wstępne

  • zapoznanie pracowników z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenie ogólne

  • zagrożenia pożarowe w miejscu pracy
  • obowiązki i działania pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
  • obowiązki i działania pracowników na wypadek pożaru
  • przeznaczenie i sposób użycia urządzeń gaśniczych
  • zasady ewakuacji

Szkolenie specjalistyczne

  • sposoby zabezpieczania i nadzorowanie prac niebezpiecznych pożarowo
  • używanie i postępowanie z materiałami niebezpiecznymi pożarowo

 

Dokumentacja

Odbyte szkolenie dokumentowane jest zaświadczeniem pisemnym.