Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Kursy i szkolenia IATA DGR - przewóz lotniczy towarów niebezpiecznych, IATA LAR, Basic Cargo

Zagadnienia o transporcie towarów niebezpiecznych drogą lotniczą,z którymi powinni być zaznajomieni, w minimalnym wymiarze

Nadawcy i pakowacze

Spedytorzy


Przewoźnicy i agenci obsługi naziemnejKontrola bezpieczeństwa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Przepisy ogólne X X X X X X X X X X X X
Ograniczenia X X X X X X X X X X X
Podstawowe wymogi dla nadawców X X X
Klasyfikacja X X X X X
Lista materiałów niebezpiecznych X X X X X
Podstawowe wymogi pakowania X X X X
Instrukcje pakowania X X X X
Oznaczenia i naklejki X X X X X X X X X X X X
Shippe's Declaration i inne dokumenty X X X X X X
Procedury akceptacji do przewozu X
Rozpoznawanie niezgłoszonych mat. niebezpiecznych X X X X X X X X X X X X
Procedury magazynowania i załadunku X X X X
Powiadomienie kapitana- NOTOC X X X
Przepisy dla pasażerów i załogi X X X X X X X X X X X
Procedury awaryjne X X X X X X X X X X X X

Tabela nr 1: Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleniowych (1.5.2 DGR)

 

DGR kat. 1   - Nadawcy oraz osoby działające w imieniu nadawcy, personel Przewoźnika przygotowujący materiały niebezpieczne jako Materiały Firmowe (COMAT);

DGR kat. 2  - Personel pakujący produkty sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne;

DGR kat. 3  - Personel spedycji przygotowujący do przewozu produkty sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne,

DGR kat. 4  - Personel spedycji zaangażowany w obsługę przesyłek General Cargo;

DGR kat. 5  - Personel spedycji zaangażowany w obsługę, magazynowanie i załadunek przesyłek cargo, poczty oraz zasobów,

DGR kat. 6  - Personel Przewoźnika i agenta handlingowego akceptującego materiały niebezpieczne do przewozu,

DGR kat. 7  - Personel Przewoźnika i agenta handlingowego przyjmujący do przewozu przesyłki General Cargo,

DGR kat. 8  - Personel Przewoźnika i agenta handlingowego zaangażowany w obsługę, magazynowanie i załadunek przesyłek cargo, poczty oraz zasobów,

DGR kat. 9  - Personel obsługi pasażerów;

DGR kat. 10 - Członkowie załogi, personel planujący załadunek i koordynatorzy załadunku;

DGR kat. 11 -  Personel pokładowy (inny niż członkowie załogi);

DGR kat. 12 - Pracownicy ochrony, zaangażowany w kontrolę pasażerów i ich bagażu, przesyłek cargo, poczty oraz zasobów,

 

IATA Live Animals Regulations (LAR)

Zapoznanie się z procedurami dotyczącymi wysyłki i akceptacji do przewozu żywych zwierząt drogą lotniczą.

 

Szkolenia Basic Cargo

Szkolenie Basic Cargo jest podstawowym szkoleniem dla spedytorów lotniczych i obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące obsługi towarów w transporcie lotniczym.