Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Czas pracy kierowców

 

Cel szkolenia

Kierowca powinien przestrzegać minimalnych okresów przerw i odpoczynków oraz maksymalnych okresów jazdy. Jest to element bardzo istotny dla jego kondycji psychofizycznej, co w dalszej konsekwencji ma wpływ na bezpieczne prowadzenie pojazdów. Obwarowania prawne wynikające z aktów prawnych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.  

Celem szkolenia
jest zaznajomienie uczestników z przepisami które umożliwią prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców.

 

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących tematykę czasu pracy kierowców.
 • Znajomość obowiązków pracodawcy w zakresie czasu pracy kierowców.
 • Znajomość uprawnień organów kontrolnych.
 • Umiejętność prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców
 • Świadomość zasad kontroli czasu pracy oraz ewentualnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstwa
 • Osoby bezpośrednio zajmujące się rozliczaniem czasu pracy kierowców
 • Kierowcy zobowiązani do przestrzegania czasu pracy
 • Osoby  zajmujące się księgowością oraz działem kadr w firmach przewozowych
 • Przedsiębiorcy branży transportowej, przewozowej

 

Program szkolenia

Akty prawne regulujące czas pracy kierowców.

 • Krajowe
 • Międzynarodowe

Czas pracy kierowców.

 • Podstawy czasu jazdy, pracy i odpoczynków
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Minimalne okresy przerw i odpoczynków
 • Maksymalne okresy jazdy
 • Prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców

Obowiązki pracodawcy.

 • Ewidencja czasu pracy kierowców
 • Rozkłady jazdy
 • Problematyka kart
 • Trudności i konsekwencje związane z prowadzeniem ewidencji
 • Charakterystyka i budowa tachografów
 • Odczytywanie danych
 • Rozpoznawanie nieprawidłowości, manipulacji i zafałszowań

Organy kontrolne.

 • Uprawnienia organów kontrolnych
 • Taryfikator kar i mandatów
 • Zasady odpowiedzialności kierowcy i innych osób

 

Koszt szkolenia obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia
 • indywidualne konsultacje
 • przerwy kawowe
 • lunch

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość zorganizowania noclegów dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego, dla pracowników danego przedsiębiorstwa. Koszt szkolenia dla pracowników danego przedsiębiorstwa ustalany jest w sposób indywidualny.