Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Transport towarów niebezpiecznych: drogowy, kolejowy i lotniczy

Cel szkolenia

Transport towarów niebezpiecznych w spedycji drogowej, kolejowej i lotniczej podlega rygorystycznym regulacjom prawnym. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa przewozu i czynności z nim związanych obowiązują w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Znajomość wytycznych zawartych w obowiązujących aktach prawnych i efektywne stosowanie się do nich gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji operacji transportowych. Ponadto, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest zobowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.   Niemalże wszystkie operacje transportowe z udziałem chemikaliów podlegają rygorystycznym obwarowaniom prawnym.  

Celem szkolenia jest zapoznanie się z elementarnymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych o zarówno zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym obowiązującymi w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.

 

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne na podstawie oznakowania, opisów i dokumentów przewozowych;
 • Korzystanie z wyłączeń całkowitych i częściowych spod przepisów w celu optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie;
 • Rozpoznawanie nieprawidłowości przy realizacji przewozów towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym;
 • Bezpieczne postępowanie z towarami niebezpiecznymi oraz znajomość procedur ratowniczych;
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących najbardziej popularnych rodzajów transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy;
 • Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3 i rozdziału 8.2.3 Umowy ADR, działu 1.3 Regulaminu RID, art. 14. Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku- (szkolenie stanowiskowe) oraz DGR kat. 7 – Personel Przewoźnika i agenta handlingowego przyjmujący do przewozu przesyłki General Cargo.

 

Adresaci szkolenia

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstwa;
 • Pracownicy zaangażowani w przewóz i czynności z nim związane: pracownicy administracyjni, operatorzy, magazynierzy, pracownicy biurowi magazynów, pakujący, kierowcy wożący towary niebezpieczne na wyłączeniach, spedytorzy, kierownicy magazynów, załadowcy, rozładowcy, dyspozytorzy, dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie, rewidenci, kierujący pojazdem trakcyjnym, personel przewoźnika, personel agenta handlingowego, pracownicy przedsiębiorstw specjalizujących się w transporcie multimodalnym;
 • Osoby chcące podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie specjalizującym się w przewozach towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym.

 

Program szkolenia

 • Akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego;
 • Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego;
 • Wyłączenia spod przepisów regulujących przewozy towarów niebezpiecznych
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
 • Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne;
 • Zasady znakowania i umieszczanie nalepek ostrzegawczych oraz oznakowań, dokumentacja przewozowa;
 • Zestawianie składu pociągu, umiejscowienie i obecność towarów niebezpiecznych;
 • Odległości ochronne dla towarów niebezpiecznych kl. 1 – materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym przy realizacji przewozów kolejowych;
 • Wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych;
 • Znaki dotyczące manewrowania;
 • Przeprowadzanie oględzin i kontroli;
 • Ochrona towarów niebezpiecznych;
 • Rodzaje nieprawidłowości, procedura powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidłowościach, postępowanie w sytuacjach krytycznych;
 • Najczęściej popełniane błędy przez pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy, kolejowy, lotniczy towarów niebezpiecznych.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość zorganizowania noclegów dla uczestników szkolenia, więcej informacji drogą telefoniczną i e- mailową.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla danego przedsiębiorstwa, na terenie przedsiębiorstwa.