Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Ratownictwo chemiczne

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementarnymi zagadnieniami z zakresu problematyki ratownictwa chemicznego. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z zasadami organizacji ratownictwa chemiczno- ekologicznego w KSRG, zagrożeniami powodowanymi przez materiały niebezpieczne, transportem towarów niebezpiecznych, podstawowymi sposobami identyfikacji substancji, środkami ochrony ogólnej i indywidualnej, działaniami ratowniczymi oraz metodami i środkami do zwalczania skażeń.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników zakładów chemicznych i innych zakładów mających kontakt z chemikaliami
  • pracowników zakładów związanych z dystrybucją surowców chemicznych, odczynników chemicznych
  • pracowników magazynowych, branża chemiczna
  • osób zainteresowanych problematyką ratownictwa chemicznego

 

Program szkolenia

 

L.p. Temat
1. Zasady organizacji ratownictwa chemiczno- ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym
2. Zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne
3. Transport towarów niebezpiecznych
4. Podstawowe sposoby identyfikacji substancji
5. Środki ochrony ogólnej i indywidualnej
6. Sprzęt stosowany na miejscu zdarzenia
7. Działania ratownicze
8. Dekontaminacja osób poszkodowanych i sprzętu
9. Metody i środki do zwalczania skażeń

 

Informacje dodatkowe

 

Istnieje możliwość zorganizowania noclegów dla uczestników szkolenia, więcej informacji drogą telefoniczną i e-mailową.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla pracowników danego przedsiębiorstwa, na terenie przedsiębiorstwa lub poza nim.

Szkolenie może być realizowane w większym wymiarze godzin, celem dokładniejszego omówienia zagadnień z zakresu problematyki ratownictwa chemicznego.