Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Kursy i szkolenia

 
Kursy dla kandydatów na doradców/ekspertów/instruktorów
 
Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (RID)
Kurs dla kandydatów na ekspertów ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)
Kurs dla kandydatów na instruktorów ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu lotniczego- IATA DGR kat. 6
 
Kursy i szkolenia ADR dla kierowców
 
Kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)

Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze)

Szkolenie dla kierowców przewożących towary niebezpieczne na wyłączeniach

 
Szkolenia stanowiskowe
 
Szkolenie stanowiskowe ADR dla pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
Szkolenie stanowiskowe RID dla pracowników zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych
Szkolenie stanowiskowe ADN dla pracowników zaangażowanych w przewóz śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
Szkolenie stanowiskowe IMDG Code dla pracowników zaangażowanych w przewóz morski towarów niebezpiecznych
Szkolenie stanowiskowe IATA DGR dla pracowników zaangażowanych w przewóz lotniczy towarów niebezpiecznych
 
Szkolenia BHP/Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy- instruktaż ogólny i stanowiskowy
Ochrona przeciwpożarowa
 
Inne szkolenia i kursy
 
Transport towarów niebezpiecznych: drogowy, kolejowy, lotniczy
Szkolenie IATA LAR- Live Animals Regulations
Szkolenie Basic Cargo
Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów
Ratownictwo chemiczne
Kurs - Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Kurs UNO)
Czas pracy kierowców